เรื่องการออกแบบ โลโก้ สติ๊กเกอร์สินค้า

โลโก้ สติ๊กเกอร์สินค้า หรือ ฉลากสินค้า ออกแบบตรายางบริษัท โลโก้คือชื่อ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายการค้าของร้านค้า หรือองค์กร อาจมีลักษณะเป็นตัวอักษรที่มีรูปแบบโดดเด่น หรือเป็นภาพโลโก้ สติ๊กเกอร์สินค้า หรือ ฉลากสินค้า ที่มีชื่อร้านค้าบริษัทอยู่ด้วย เป็นสัญลักษณ์หรือมิเช่นนั้น ก็ประกอบขึ้นด้วยทุกองค์ประกอบที่กล่าวมารวมกัน แต่ไม่ว่าจะมีรูปแบบเป็นอย่างไร วัตถุประสงค์ของโลโก้ หรือสติ๊กเกอร์สินค้า หรือ ฉลากสินค้า ก็คือ การบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของร้านค้า บริษัท หรือองค์กรนั้นๆการออกแบบโลโก้ สติ๊กเกอร์สินค้า หรือ ฉลากสินค้า ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ให้มีความเข้มแข็งเคล็ดลับการออกแบบโลโก้

สติ๊กเกอร์สินค้า หรือ ฉลากสินค้า ให้โดนใจนี้ เคล็ดลับนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประการ แต่จะยกตัวอย่าง ที่สำคัญ 10 ประการ คือเน้นความเรียบง่ายของโลโก้ สติ๊กเกอร์สินค้า หรือ ฉลากสินค้า เป็นหัวใจหลัก ขอให้ระลึกไว้ว่า โลโก้ สติ๊กเกอร์สินค้า หรือ ฉลากสินค้า เป็นบันไดเพียงขั้นหนึ่ง ท่านไม่อาจให้คำอธิบายแผนงานธุรกิจหรือสินค้าของท่านทั้งหมดในบันไดเพียงขั้นเดียว ดึงดูดใจผู้พบเห็น และควรมีที่ว่างให้ผู้พบเห็นค้นหาความหมายที่ต้องการสื่อออกมาจาก โลโก้ สติ๊กเกอร์สินค้า หรือ ฉลากสินค้า นั้นด้วยตนเองบ้าง ทั้งนี้ต้องดูไม่ยากเกินไปด้วย กับความหมายต่างๆที่สื่อออกมามองไปข้างหน้า

คิดถึงความยั่งยืนของ โลโก้ หรือสติ๊กเกอร์สินค้า หรือ ฉลากสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ในตัวโลโก้ หรือสติ๊กเกอร์สินค้า หรือ ฉลากสินค้า ใช้ภาพแบบเวคเตอร์ดีกว่า ในการสร้างโลโก้ หรือสติ๊กเกอร์สินค้า หรือ ฉลากสินค้า นั่นคือลายเส้นที่สะอาดตาชัดเจน ไม่ใช้สีมาก เนื่องจากภาพแบบเวคเตอร์นั้น จะให้ทั้งความตัดกัน ( contrast ) และความสมดุลย์ ( balance) ในตัวมีความยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในตัวโลโก้ หรือสติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากสินค้า หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายละเอียดสินค้า