ทำไมต้องใช้หลอดโคมไฟ LED

แอลดีอี หรือ ไดโอดเปล่งแสงได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ผู้คนมากมายตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม จนกระทั้งผู้ใช้ตามบ้านต่างหันมาใช้ LED เพื่อที่จะประหยัดพลังงานลง อย่างไรก็ดีข้อดีของหลอดไฟว่าเราควร หลอดไฟ LED ยี่ห้อไหนดี เพราะหลอดมิได้มีเพียงแค่การกินพลังงานที่น้อยลง แต่มีข้อดีอื่นๆดังต่อไปนี้ความส่องสว่างต่อวัตต์สูง (ประสิทธิภาพสูง) กว่าหลอดแบบดังเดิม (High Efficacy)โคมไฟ และหลอดไฟ แอลอีดี LED ที่ขายอยู่ในปัจจุบันนั้นมีประสิทธิภาพสูงถึง 100-140 lm/w ซึ่งมากกว่าหลอดไส้ที่มีคุณภาพเพียง 10 lm/w หรือมากกว่าถึง 10 เท่านั้นเองด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่าทำให้หลอดไฟ LED สามารถเปล่งแสงออกมาได้มากกว่าด้วยการกินไฟที่เท่ากัน (LED สว่างกว่าหลอดไส้ 10 เท่าที่วัตต์เท่ากัน) จากตารางจะเห็นได้ว่าหลอดไฟโซเดียมความดันสูง/ต่ำ (High/Low Pressure Sodium : HPS)

นั้นมีประสิทธิภาพสูงถึง 160-200 lm/w ซึ่งมากกว่า LED อย่างมากแต่ทำไมคนก็ยังเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ โคมไฟ LED ข้อดีต่างๆที่เหลือจะเป็นคำตอบส่องสว่างแบบมีทิศทาง ลดการสูญเสียของแสง (Directional Light)ตัวหลอด หรือชิป LED นั้นจะมีการเปล่งแสงออกมาแบบมีทิศทาง ต่างกับหลอดไฟแบบดังเดิมนั้นแสงจะออกมารอบตัวหรือทุกทิศทาง (Indirectional Light) ทำให้เกิดการสูญเสียแสงเป็นอย่างมากในทิศทางที่ไม่ต้องการ ผู้ใช้งานต้องการให้แสงตกกระทบในพื้นที่หน้างานเป็นจุดประสงค์หลักแต่เมื่อแสงกระจายทุกทิศทางแล้ว แผ่นสะท้อนแสงในโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ฝาชีในโคมไฟแสงจันทร์ โคมไฟดาวไลท์ ถูกนำใช้เพื่อสะท้อนแสงที่ไปในทิศทางที่ไม่พึ่งประสงค์และบังคับทิศทางแสงให้กลับมาในทิศทางที่ต้องการซึ่งจะลดการศูนย์เสียแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่น

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นั้นจะมีแสงที่สูญเสียไปด้านบน ส่องขึ้นเพดานไป 50% แสงส่องลงมาในพื้นที่ใช้งานเพียง 50% ดังนั้นหากเราใช้หลอดไฟ LED ที่ส่องลงด้านล่างได้ทั้ง 100% ก็สามารถประหยัดพลังงานไปได้มากอายุการใช้งานยาวนาน (Long Lifespan)เนื่องจาก LED เป็นการส่องสว่างแบบ Solid State Lighting (SSL) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่มีการเผาไส้ให้ร้อน หรือใช้ก๊าซเพื่อเป็นตัวเปล่งแสง ทำให้อายุการใช้งานของ หลอดไฟ LED นั้นยาวนานการหลอดไฟแบบดั้งเดิมอย่างมาก หลอดไฟ LED นั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 30,000-50,000 ชม. (ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแอลดีอีดี) ซึ่งมากกว่าหลอดไส้ถึง 40 เท่า เพราะหลอดไส้มีอายุเพียง 1,200 ชม.