เลือกบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพดีกว่าอย่างไรมาดูกันค่ะ

ในปัจจุบันนี้ สังคมและยุคสมัยได้เปลี่ยนไปมาก และเมื่อถึงช่วงชีวิตหนึ่งนั้น คนทุกคนอยากที่จะมีทรัพย์สินเป็นของตนเองสักอย่างที่เป็นชิ้นเป็นอัน และบ้านก็นับว่าเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญอย่างมาก การที่จะมีบ้านเป็นของตนเองอย่างน้อยหนึ่งหลังนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เมื่อถึงวัยอันสมควร เราก็ควรที่จะสร้างบ้านสักหลังเป็นของตนเอง เมื่อมีความพร้อมในหลายๆ ด้านและมีความพร้อมทางเศรษฐกิจ ทุกคนก็อยากปลูกสร้างบ้านเป็นของตนเองได้ ซึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วนั้น การปลูกสร้างบ้านเป็นการใช้เงินที่เก็บออม หรือหาได้มาในเวลาเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตการทำงาน จึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ ตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้ง การเลือกแบบบ้าน การเลือกช่างผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้านเหล่านี้ เป็นต้น

ในปัจจุบัน มี บริษัทรับสร้างบ้าน มีอยู่มากมาย แต่การเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นมืออาชีพจริงๆ จะช่วยให้ได้บ้านดังที่ตั้งใจ และไม่ต้องมีปัญหาจุกจิกกวนใจ ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้ว การเลือกบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพจึงควรพิจารณาในรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ได้บ้านตามที่เราต้องการและมีคุณภาพดี หลักการที่จะเลือกบริษัทรับสร้างบ้านนั้นมีหลักเกณฑ์ในการเลือกจะแบ่งได้เป็นหัวข้อหลัก ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. คุณภาพของงานก่อสร้าง
การสร้างบ้านนั้นต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก และมีความสำคัญต่อเจ้าของบ้านมาก ดังนั้น เรื่องคุณภาพของการก่อสร้างจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ควรให้ความใส่ใจ ซึ่งคุณภาพของการก่อสร้างจะดีได้ ก็ต้องมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การออกแบบ การก่อสร้าง การควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้าง และการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง ก่อนตัดสินใจเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน เจ้าของบ้านจึงควรศึกษารายละเอียดดังกล่าวของบริษัทที่ท่านจะเลือกว่ามีทีมงานสถาปนิก และวิศวกร บริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นมืออาชีพนั้นจะต้องมีทีมงานสถาปนิก และวิศวกรประจำ พร้อมที่จะให้คำแนะนำแก่เจ้าของบ้าน

2. แบบบ้านหลากหลายดีไซน์
โดยปกติบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพที่มีทีมงานสถาปนิก และวิศวกรที่เชี่ยวชาญ จะมีแบบบ้านไว้ให้เจ้าของบ้านเลือกได้หลากหลายสไตล์ โดยแต่ละบริษัทจะมีแบบบ้านให้เลือกหลายๆ แบบ เจ้าของบ้านเพียงแต่มีความคิดเริ่มต้นว่าต้องการบ้านสไตล์ไหน พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ ต้องการแบ่งพื้นที่ภายในอย่างไร เพียงเท่านี้สถาปนิกของบริษัทก็นำเสนอแบบบ้านให้ท่านได้เลือกได้ตามที่ต้องการ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพต้องสนองความต้องการของจ้าของบ้าน โดยต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของเจ้าของบ้านเป็นสำคัญ นี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ

3. ราคาที่เหมาะสม
ราคาในการสร้างบ้านก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจที่จะทำสัญญากับผู้รับเหมา แต่อยากให้ข้อคิดต่อเจ้าของบ้านว่า เมื่อท่านตกลงสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านนั้น ราคาบ้านจะคงที่ ณ วันเซ็นสัญญาตกลงกันไว้เท่าไหร่ก็ต้องราคาเท่านั้นจนกว่าบ้านจะเสร็จ นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาบ้าง แต่ก็เป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมาก และราคาในวันที่เซ็นสัญญานี้จะคงที่จนกว่าบ้านจะเสร็จ

4. ตรงต่อเวลาตามสัญญา
เมื่อเจ้าของบ้านสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านแล้ว ท่านจะเห็นกำหนดการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพจะแสดงขั้นตอนการก่อสร้างว่าเริ่มงานขั้นที่หนึ่ง หรือที่เรียกว่า งวดที่หนึ่งเมื่อไหร่ และเสร็จการก่อสร้างงวดที่หนึ่งเมื่อไหร่ หากงานก่อสร้างบ้านของท่านมี 10 งวด ท่านก็จะรู้ระยะเวลาการก่อสร้างของแต่ละงวดล่วงหน้าพร้อมกับวันกำหนดสร้างเสร็จ อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดล่วงหน้า ทำให้ระยะเวลาผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็น้อยมาก เพราะบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพที่มีทีมงานพร้อมจะไม่ประสบปัญหาช่างทิ้งงาน หาช่างไม่ได้ สั่งของไม่ได้ หรือปัญหาอื่นๆ เพราะบริษัทจะมีการวางแผนการก่อสร้างล่วงหน้า ตั้งแต่เริ่มเซ็นสัญญา

5. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ในส่วนของงานก่อสร้าง การใช้วัสดุจากธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม้ เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง บริษัทรับสร้างบ้านก็ตระหนักในความสำคัญของปัญหานี้จึงได้พยายามลดการใช้ไม้ในการก่อสร้าง และใช้วัสดุทดแทน ในระยะแรกๆ ก็ต้องมีภาระหนักในการชี้แจงทำความเข้าใจต่อลูกค้าผู้สร้างบ้านที่ยังคงต้องการใช้ไม้จากธรรมชาติ หลังจากที่ใช้ความพยายามมากกว่าครึ่งทศวรรษ บริษัทรับสร้างบ้านก็สามารถทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าการใช้วัสดุทดแทนนั้นมีคุณภาพไม่ด้อยกว่าใช้วัสดุธรรมชาติ

เนื่องจากมีบริษัทรับสร้างบ้านเป็นจำนวนมาก เมื่อพร้อมใจกันใช้วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจึงสามารถช่วยลดการใช้ไม้ได้ในปริมาณมาก จะเห็นได้ว่าเมื่อเราจะมีบ้านสักหลังเราต้องมาคิดถึงผลต่างๆ ที่จะตามมา การที่เราจะหาผู้รับเหมามาสร้างบ้านให้นั้นในปัจจุบันมีมากมายหลายเจ้ามาทีเดียว แต่เราควรที่จะศึกษาหาข้อมูลให้ดี เพื่อที่จะได้บริษัทที่จะสร้างบ้านให้เราได้ตรงตามที่ต้องการและมีคุณภาพมากที่สุด ตรงตามใจเรามากที่สุด และคุ้มค่ามากที่สุด